Persbericht

Zowel in de autoverkoop als in de huizenmarkt was de afgelopen maand een stijgende lijn te zien. Daarmee groeit de behoefte aan een eigen garage ook, zo blijkt. Een groot deel van de Nederlandse straten is gebouwd op de behoefte die op dat moment bestond. Daarbij werd geen rekening gehouden met het toenemende aantal auto’s per gezin, met als gevolg dat straten overvol raken en dat niet iedereen zijn auto meer in de buurt van het eigen huis kwijt kan.

Luxeprobleem
Eén auto op een gemiddeld gezin met twee kinderen is vandaag de dag de uitzondering. Veel huishoudens hebben een tweede auto en vaak komt daar nog een derde auto bij als het eerste kind 18 is geworden. Een eigen garage met goede garagedeuren blijkt voor veel huishoudens de oplossing. Omdat de garage nu gebruikt moet worden als parkeerplaats voor de meest luxe auto van het gezin, zien bedrijven die veiligheidsmechanismen en inbraakpreventie verzorgen voor kanteldeuren hun omzet stijgen.

Noodzaak
De noodzaak van een eigen garage met een goede garagedeur lijkt daarmee groter dan ooit. Niet alleen is het verstandig om een auto binnen te zetten, er is gewoon geen plek meer op straat. Steeds meer auto’s verdwijnen daarmee achter een goed beveiligde kanteldeur. Daarmee lijkt het probleem voor een deel verholpen, maar de vraag blijft hoe we het parkeerprobleem in de toekomst gaan aanpakken. De Nederlandse straten worden niet breder naarmate het aantal auto’s toeneemt.

Behoefte aan eigen garage groeit
Door: [email protected]Harderwijk 14-01-2014

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform