Persbericht

Heerlen, 6 maart 2012 – Cadac Organice, een Microsoft Gold ISV Partner en ontwikkelaar van de Cadac Organice Suite, op SharePoint gebaseerde oplossingen voor Engineering Documentbeheer en -Controle, heeft een case study uitgebracht over project samenwerking in SharePoint.

Een van de belangrijkste kenmerken van project-georiënteerde engineering bedrijven is dat zij in projecten samenwerken in steeds weer wisselende projectcombinaties. In de bouw zien we wisselende combinaties van architecten, ingenieursbureau‘s, aannemers en onderaannemers. En in de owner/operator markt hebben opdrachtgevers een lijst van contractors, waaruit zij steeds weer opnieuw een keuze maken afgestemd op het project.

Voor de samenwerking in deze wisselende projectcombinaties is het van groot belang dat er op efficiënte wijze informatie gedeeld en uitgewisseld kan worden. Maar hoe kom je tot eenduidige en inzichtelijke informatie-uitwisseling? Hoe ben je ervan verzekerd dat iedereen over de juiste informatie beschikt? Hoe bewaak je dat de juiste informatie naar alle betrokkenen wordt verstuurd? Hoe zorg je ervoor dat iedereen gewaar is van zijn taak? Samenwerking in wisselende projectcombinaties vraagt om flexibiliteit in het beheren, delen en uitwisselen van informatie en documenten.

Verschillende projectpartners zijn niet altijd in staat om op dezelfde manier te communiceren. Sommige partners zijn nog altijd afhankelijk van papier, bijvoorbeeld vanwege juridische redenen. Andere partners kunnen communiceren via email, waarbij documenten als attachment worden meegestuurd of via FTP worden verkregen. Ook zijn er partners die al kunnen samenwerken in een digitale omgeving: een extranet. Hoe dan ook moet u in staat zijn alle manieren van samenwerking die verlangd worden te kunnen ondersteunen.

Cadac Organice heeft een case study uitgebracht over project samenwerking in Microsoft SharePoint. De case study beschrijft hoe projectteams documenten kunnen beheren en delen met interne disciplines en externe partners. Het beschrijft hoe documenten kunnen worden uitgewisseld op papier, via email, of via samenwerking in een extranet, in lijn met individuele eisen, mogelijkheden en contractuele relaties.

De case study over engineering project samenwerking is te downloaden van http://www.organice.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dhr. Guus Weitzel
International Marketing Manager
+31 45 400 1010
[email protected]

Over Cadac Organice

Cadac Organice is een software suite voor engineering documentbeheer en documentcontrole, en is volledig gebaseerd op Microsoft SharePoint. Cadac Organice helpt project georiënteerde bedrijven hun (project) documenten te beheren en hun documentdistributie en -verzending te beheersen. Cadac Organice is makkelijk in het gebruik en wordt ogenblikkelijk geaccepteerd door alle gebruikers. Het brengt verbetering aan in het bedrijfsproces en draagt direct bij aan het bedrijfsresultaat van projectgeoriënteerde bedrijven. Cadac Organice is beschikbaar als on-premise en cloud oplossing. Voor meer informatie kijk op http://www.organice.com.

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform

Check Out These Popular Articles

Trending

Popular