Persbericht

Stijgende energieprijzen zetten bewustwordingsproces versneld in gang

Haarlem, 23 april 2012 - Energiebesparing staat hoog op de agenda van bedrijven. Dat bleek onlangs uit onderzoek van VNU Exhibitions en EnergieMedia. Bedrijven zoeken vooral naar een combinatie van energiebesparende en -opwekkende oplossingen. Ook Schneider Electric ziet deze tendens bij bedrijven. Het bedrijf stelt dan ook dat organisaties sinds de stijging van de energieprijzen hoog inzetten op het vergaren van kennis om kosten te besparen. 
 
Uit het onderzoek* van VNU Exhibitions en EnergieMedia blijkt dat een substantieel deel van de ondervraagden (71 procent) zeer positief aankijkt tegen investeringen in energiebesparing en/of -opwekking. Deze groep verwacht dat de investeringen tot een beter financieel rendement gaan leiden in de toekomst. Hierbij accepteert 22 procent van de bedrijven een terugverdientijd van vijf tot zeven jaar en soms ook langer.
 
Kennisvermeerdering
Schneider Electric constateert een groeiende vraag in de markt naar energiebesparende maatregelen en producten. Het afgelopen jaar nam deze vraag zelfs toe met 30 procent. ´In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met relatief lage energieprijzen. Ook al voorspelden analisten dat de prijzen aanzienlijk zouden gaan stijgen, veel organisaties voelden niet de noodzaak om snel het energieverbruik te verminderen. Nu we geleidelijk aan met prijzenstijgingen te maken krijgen, zien we dat bedrijven zich gewaar worden van de noodzaak om zuiniger met energie om te gaan‘, zegt Marcel Spijkers, Algemeen Directeur Schneider Electric.
 
30 procent energiebesparing
Uitgaande van de resultaten van het onderzoek en van de bevindingen van Schneider Electric in de markt, is er een grote behoefte aan kennis over energiebesparende producten en oplossingen. Het concern heeft in 2009 dan ook de Energy University opgericht, met een uitgebreid gratis cursusaanbod waarmee deelnemers in korte tijd heel gericht hun kennis over energiemanagement kunnen vergroten. Ze leren hun energiebehoeftes te analyseren en te beslissen welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. ´Want er is heel veel mogelijk: het huidige technologische aanbod is al voldoende om op eenvoudige wijze een energiebesparing realiseren van 30 procent’, aldus Spijkers.
 
De Energy University is wereldwijd druk bezocht en trok in 2011 73 procent meer bezoekers dan in 2010. De cursussen zijn in Nederland vooral bezocht door adviesbedrijven, energieconsultants, installatiebedrijven, facility managers en eindgebruikers. Cursisten hebben in een gebruikersonderzoek aangegeven dat de Energy University inderdaad het bewustwordingsproces over energiebeheer op gang zet. Ook waardeerden zij dat zij advies en tips kregen om relatief goedkope maatregelen in te zetten.
 
Certificaten
Diverse cursussen van de Energy University zijn geaccrediteerd door verschillende vakorganisaties, waaronder de Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP) en de Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Deelnemers ontvangen na deelname aan de cursus een officieel certificaat. Dit certificaat is een bevestiging dat de cursist over een brede kennis beschikt op het gebied van energiemanagement en effectief audits en metingen kan uitvoeren. Bovendien bewijst het certificaat dat deelnemers prioriteiten kunnen stellen, selecties kunnen maken, oplossingen kunnen beheren en onderhouden en in staat zijn om kennis over energiebesparingen over te brengen op anderen.
 
*Onderzoek Energie Enquête van VNU Exhibitions en EnergieMedia, voorjaar 2012

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiemanagement, met vestigingen in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Schneider Electric heeft leidende posities in energie & infra, industrie & machinebouw, niet-residentiële gebouwen, datacenters & netwerken alsmede in de residentiële sector. De focus van Schneider Electric ligt op het veilig, betrouwbaar, efficiënt, productief en duurzaam maken van energie. In 2011 hebben ruim 130.000 medewerkers een omzet gerealiseerd van 22,4 miljard euro. Onder het motto ‘make the most of your energy’ helpt Schneider Electric mensen en bedrijven het maximale uit hun energie te halen.
www.schneider-electric.nl

Contact
Schneider Electric
Nanda Hoefsmid
Tel: +31 (0)23-512 42 77
[email protected]
 
Co-Workx
Yvonne Keijzers
Tel: +31 (0)6-21 89 69 86
[email protected]

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform

Check Out These Popular Articles

Trending

Popular