Persbericht

SAP Fraud Management helpt bedrijven fraude in een vroeg stadium op te sporen om financiële schade te verminderen
 
’s-Hertogenbosch, 4 april 2013 – Jaarlijks wordt naar schatting op wereldwijd niveau voor 2,54 biljoen euro aan fraude gepleegd. SAP kondigt daarom de SAP Fraud Management analytische applicatie aan. SAP Fraud Management is gericht op onder andere de verzekeringsbranche, de overheid, banken, de gezondheidszorg en utiliteit. Zij hebben met de oplossing de mogelijkheid om onregelmatigheden of fraude in ‘big data’-omgevingen op te sporen, te onderzoeken, analyseren en voorkomen.
 
Organisaties lopen het risico om tot vijf procent van hun omzet te verliezen aan fraude. Het totale wereldwijde verlies aan fraude in 2011 is geschat op maar liefst 2,54 biljoen euro. SAP Fraud Management helpt bedrijven bij het aanpakken van potentieel grote verliezen door fraude, de hoge kosten en inspanningen die verbonden zijn aan het onderzoeken van fraude en valse alarmen, moeilijkheden bij het vastleggen van veranderend frauduleus gedrag en de inadequate en verouderde detectiemogelijkheden voor fraudepatronen. Als onderdeel van SAP’s bredere portfolio voor oplossingen voor governance, risk en compliance (GRC) is SAP Fraud Management volledig aan te passen op de specifieke eisen en wensen van bedrijven en verschillende industrieën.
 
Kenmerken SAP Fraud Management
Belangrijke kenmerken van SAP Fraud Management zijn:
 
·         Opsporen van fraude in een vroeg stadium om financiële schade te beperken. De applicatie levert real-time detectie van fraude door het inzetten van SAP HANA, een platform voor het per direct leveren van operationele, voorspellende en tekstuele analyses van big data.
·         Nauwkeurigere opsporing tegen lagere kosten: SAP Fraud Management is gericht op het minimaliseren van valse alarmen door gebruik te maken van real-time kalibratie- en simulatiemogelijkheden bij grote hoeveelheden data.
·         Voorkomt en ontmoedigt fraude: Dankzij een combinatie van regels en voorspellende methoden helpt SAP Fraud Management gebruikers bij het optimaliseren van analyses van fraudescenario’s en het aanpassen van maatregelen op veranderende fraudepatronen. Hierdoor kunnen zij fraude beter aanpakken.
 
“De opkomst van big data dwingt organisaties hun inspanningen op het gebied van governance, risk en compliance te verbeteren. Om potentiële fraude aan te kunnen pakken, is het noodzakelijk te kunnen controleren wie wat heeft gedaan. Ook is een verdedigbare audit trail onmisbaar”, zegt Mark Raben, Director Innovation & Product Strategy bij SAP Nederland. “Organisaties lopen het risico op enorme schade door fraude. Dit risico wordt groter door de continu toenemende hoeveelheden data die organisaties genereren. Door organisaties te helpen bij het opsporen van de fraude, zelfs bij een fractie hiervan, kunnen zij grote besparingen realiseren.”
 
SAP Fraud Management for Insurance
De hoeveelheid frauduleuze verzekeringsclaims en de kosten die deze claims met zich meebrengen, staan op recordhoogte. Verzekeraars kunnen het zich dan ook niet langer meer veroorloven te vertrouwen op de traditionele fraudedetectiemethoden. SAP heeft daarom in samenwerking met meerdere verzekeringsmaatschappijen SAP Fraud Management for Insurance ontwikkeld. Deze oplossing automatiseert fraudedetectie, vergroot de efficiëntie van fraudeonderzoeken en voorkomt het uitbetalen van frauduleuze claims.
 
Besparingen voor overheden
Belastingontduiking en fraude met sociale diensten schaden niet alleen de reputatie van overheidsinstellingen, maar dragen ook bij aan de continu toenemende tekorten op budgetten. SAP Fraud Management is bedoeld om overheden te helpen fraude en non-compliance te verminderen. Hiervoor worden belastingaangiftes of aanvragen voor uitkeringen via applicaties van sociale diensten real-time gecheckt met miljoenen andere gegevens waarover overheden beschikken. Hierdoor is direct duidelijk of een ingediende aanvraag overeenkomt met de data die via andere bronnen beschikbaar is. SAP Fraud Management zet preventieve algoritmes van SAP HANA in op een groot aantal transacties om fraudepatronen te ontdekken en te waarschuwen voor verdachte transacties die door conventionele fraude- en compliance-regelgeving worden gemist.
 
Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 232.000 klanten (inclusief oud-Sybase klanten) software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.com/netherlands.>

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform

Check Out These Popular Articles

Trending

Popular