Persbericht

Net zoals in voorgaande jaren zullen er rondom de zorg in 2014 weer een aantal wijzigingen gaan plaatsvinden. Echter zal de patiënt er in 2014 minder van merken dan vorig jaar. Op het gebied van zorgpremie is er zelfs goed nieuws. Wijzigingen in 2014 kunnen betrekking hebben op de inhoud van de basispakket, de zorgkeuze, het eigen risico en andere relevante onderwerpen. De veranderingen worden doorgevoerd per 1 januari 2014 via de zorgverzekeringswet.  

Het basispakket

De inhoud van het basispakket blijft in 2014 nagenoeg ongewijzigd. De hulpmiddelen en behandelingen die de patiënt in dit jaar vergoed kreeg, zullen ook in 2014 weer vergoed worden. Er worden wel een aantal nieuwe behandelingen toegelaten op voorwaardelijke basis. Zo kunnen patiënten met een ernstige vorm van Crohn of met pancreasnecrose in 2014 een beroep doen op innovatieve behandelingen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal ook de werelddekking blijven bestaan voor de basisverzekering.

De zorgpremie

Half november zullen de zorgverzekeraars met hun nieuwe zorgpremies naar voren. De verwachting is dat de zorgpremie gaat dalen ten opzichte van vorig jaar, zo meldden Nu.nl en de consumentenbond eerder dit jaar. DSW verlaagde zijn zorgpremie onlangs al, met 90 euro per maand wel te verstaan. De daling in zorgpremie is mede te danken aan de financiële meevallers voor zorgverzekeraars bij vergoeding van medicijnen.

Het eigen risico

Het eigen risico stijgt in 2014 met 10 euro per maand. Het totaal komt per jaar daardoor uit op 360 euro. Dit is een inflatiecorrectie die door de overheid is doorgevoerd. Het eigen risico is net zoals voorgaande jaren vrijwillig te verhogen.

Zorgkeuze

Eigenlijk kent in Nederland maar twee typen zorgverzekeringen, de naturapolis en de restitutiepolis. Bij de laatste heeft men vrije zorgkeuze van zorgverlener. Bij de naturapolis is dat anders, bij deze polis kan men alleen gebruik maken van zorgverleners die zijn gecontracteerd. Het verschil tussen natura en restitutie wordt in 2014 nog helderder. Zo is de verzekeraar sinds 2014 niet meer verplicht ongecontracteerde zorg te vergoeden. De patiënt moet dus voor alle zorgkosten opdraaien. Voorheen waren zij nog via de zorgverzekeringswet verplicht om 80% van de ongecontracteerde zorgkosten voor rekening te nemen. Wel moeten verzekerden ruim op tijd worden ingelicht over de contracten die zorgverzekeraars afsluiten met zorgverleners. Het kan voor de patiënt namelijk behoorlijk nadelig zijn als een bepaald ziekenhuis of therapeut wegvalt uit de gecontracteerde zorg.

Overige wijzingen

Naast de zojuist besproken wijzigingen kent men in Nederland nog een aantal andere, kleinere wijzigingen. De werknemerspremie voor de zorgverzekeringswet gaat een fractie omlaag, van 7,75 naar 7,50 euro. Verder zou het budget voor huishoudelijk hulp — bijvoorbeeld voor ouderen en gehandicapten — in 2014 omlaag gaan. Deze bezuiniging is echter naar volgend jaar uitgesteld.

Meer interessant nieuws, nuttige informatie en tips betreffende de zorg en de zorgverzekering vind men op MijnZorgverzekering2014.nl

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform

Check Out These Popular Articles

Trending

Popular